قوانین و مقرارت :

برای اخذ مسابقه و آزمون آنلاین بایستی از منوی مسابقات و آزمونها گزینه سایت مسابقات را کلیک نمایید. با کلیک بر روی این گزینه شما به سایت sadraedu.ir/azmoon هدایت می شوید. می توانید همچنین از اپلیکشن موبایلی مربوطه برای راحتی دسترسی به این سامانه استفاده نمایید.